RESILIENCE

    RESILIENCE është një infrastrukturë kërkimore unike, ndërdisiplinore dhe me fuqi stimuluese, për të gjitha Shkencat Fetare, duke ndërtuar një platformë me performancë të lartë, duke siguruar instrumenta në zhvillim dhe të dhëna për studiuesit nga të gjitha disiplinat Read More

Kriteret dhe procedurat që njësitë kryesore, njësitë bazë dhe kërkuesit shkencor si individë duhet të ndjekin për të përfituar mbështetjen financiare për kërkimin shkencor

Kriteret dhe procedura e përzgjedhjes së aktiviteteve dhe projekteve për kërkim shkencor Kriteret Kriteri kryesor i përzgjedhjes për stafin e brendshëm të “Albanian University” në lidhje me aktivitetet shkencore si pjesëmarrje në konferenca, botime dhe projekte që respektojnë   orientimet e Read More

Takim në kuadër të projektit GRADUA

Stafi i Albanian University, së bashku me disa studentë dhe alumni (të diplomuar të tij), kanë marrë pjesë në takimin e rradhës së zhvilluar në datat 22-24 tetor në ambientet e FSHMT, në kuadër të Projektit GRADUA. Albanian University është partner, së bashku Read More