Marrëveshje me Akademi Shkencore dhe Universitete Partnere

Akademia e Studimeve Albanoligjike
Akademia e Shkencave të Shqipërisë
Aalto University (Finlande)
Altinbas University (Turqi)
The Aristotle University of Thessaloniki, School of Dentistry (Greqi)
Angek Kanchev University of Ruse, (Bullgari)
Akademia e Biznesit Smilevski- Shkup
Biruni University (Turqi)
Canadian Institute of Technology, Tiranë
Enti Rregullator I Energjisë (ERE), Tiranë
European Institute of Management, Law and Diplomacy, (Republika e Maqedonisë së Veriut)
“English Teaching and Training Centre” (UK, FRANCE, GABON)
Grigore T.Popa University of Medicine and Pharmacy of Iasi (Rumani)
Instituti i Edukimit, Trashëgimisë dhe Turizmit
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë
International Balkan University
Institute of Communication Studies  (Republika e Maqedonisë së Veriut)
Istanbul Ayvansaray University
Kolegji Univeristar “Wisdom”
Kolegji Aloka (Kosove)
Kolegji Universitar “Qiriazi”
Kolegji ISPE (Kosove)
Kolegji I Gjilanit(Kosove)
Kolegji I Biznesit (Kosove)
Kirchiliche Padagogiche Hochschule (Austri)
Konya University (Turqi)
Mohamed Lamine Debaghine, Setif 2, (Algjeri)
Mediterranean and Middle East University Network Agreement (MUNA)
NEHEMIAH -Gateway University
POLIARTE design/Academia di Belle Arti di Ancona
Rrjeti Akademik Shqiptar  “RASH-INCO”
REALD  – Vlorë
Swiss School of Business and Management (Zvicër)
South-West University “Neofit Rilski”, (Bullgari)
Sigmund Freud University, (Vienna)
Tufts Medical Center, Boston (USA)
The Technical University of Sofia
Universiteti i Tiranës
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë
Universiteti Politeknik i Tiranës
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Universiteti i Sporteve, Tiranë
Universiteti Europian i Tiranës
Universiteti i Arteve, Tiranë
Universiteti “Aleksander Xhuvani”, (Elbasan)
Universiteti “Aleksander Moisiu”, (Durrës)
Universiteti “Luigj Gurakuqi”, (Shkodër)
Universiteti “Fan Noli”, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Universiteti Ndërkombëtar, Strugë
Universita deglli studi di Ferrara (Itali)
University of Toursim and Management, (Republika e Maqedonisë së Veriut)
Universita degli Studi di Roma’Tor Vegata” (Itali)
Universita di Padova (Itali)
Universita dell’Aquila (Itali)
Universita degli Studi, Palermo (Itali)
Universita di Pisa (Itali)
Universita di Salerno (Itali)
University of Salento (Itali)
Universita Federico II, Napoli, (Itali)
Universita di Foggia (Itali)
Universita degli Studi di Urbine (Itali)
Universidade Fernando Pessoa
University of Sarajevo ( Bosnie-Hercegovina)
University of Jyväskylä (Finlandë)
UMF Carol Davila, Facultatea de Medicina Dentara, (Rumani)
Varna University of Management (Bullgari)