Departamenti i Inxhinierive

Përgjegjëse e Departamentit:  Prof. Assoc Genta REXHA Departament i i Inxhinierive është ngritur në vitin 2010 nga një staf i përgatitur akademik, si pjesë e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike, duke hedhur bazat për krijimin e programeve të Read More