Departamenti i Inxhinierive

Përgjegjëse e Departamentit: As. Prof. Dr. Ing. Genta REXHA Departament i i Inxhinierive është ngritur në vitin 2010 nga një staf i përgatitur akademik, si pjesë e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike, duke hedhur bazat për krijimin e Read More