Biblioteka Online

Pasurim tjetër të literaturës përbën edhe lidhja online me biblioteka ndërkombëtare.Katalogu elektronik për përdorim në bibliotekë është i sistemuar dhe i klasifikuar sipas departamenteve.

Ne bibloteken on line www.questia.com ka rreth 36.828 volume librash në total. / 8.471 Revista Shkencore./ 58.446 Gazeta. / 669 Enciklopedi. Në portalin www.portal.getty.edu ofrohen rreth 100.000 volume librash të vëna në dispozicion nga një sërë universitetesh në mbarë botën nga të cilat 6.400 janë vetëm mbi arkitekturën. Ndërsa në biblotekën on line  www.elsevier.com ofrohen për studentët 46 907 tituj librash dhe 2221 gazeta.

 

questia                     getty                 elsevier