Stafi Administrativ

STAFI ADMINISTRATIV I “ALBANIAN UNIVERSITY”
Administrator i Përgjithshëm i Albanian University Znj. Ada Ruka
Administrator i Fakultetit të Shkencave MjekësoreZnj. Ana Tasi
Administrator i Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe EkonomikeZnj. Rudina Qato
Administrator i Fakultetit të Shkencave ShoqëroreZnj. Erisa Kadillari
Njësi pranë Rektoratit
Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë Dr. Eglantina Merkaj
Zyra e Zhvillimit të KurrikulaveZnj. Elona Zyka
Zyra e Regjistrimeve dhe TransferimeveZnj. Eni Boçi
Zyra e Koordinimit të Kërkimit Shkencor dhe Botimeve AkademikeProf. Asoc. Dr. Valbona Loshi
Zyra e Karrierës dhe Alumnit Znj. Ema Murati
Zyra e Koordinimit dhe Mbështetjes për Studentët Znj. Kimete Tataveshi
Zyra e Marrëdhënieve me JashtëZnj. Besmira Petriti
Koordinatore InstitucionaleDr. Eglantina Merkaj
Njësi Ndihmëse dhe Shërbimi
Klinika Universitare Stomatologjike “Çerçiz Mingomataj”Prof. Asoc. Dr. Erda Qorri
“Albanian University Press”Znj. Kimete Tataveshi
K/Sekretare e Fakultetit të Shkencave MjekësoreZnj. Erina Aliu
K/Sekretare e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe EkonomikeZnj. Elira Hidri
K/Sekretare e Fakultetit të Shkencave ShoqëroreZnj. Entela Koroni
Biblioteka e Fakultetit të Shkencave MjekësoreZnj. Arjola Gorica
Biblioteka e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe EkonomikeZnj. Ira Biqiku
Biblioteka e Fakultetit të Shkencave ShoqëroreZnj. Arjeta Kajolli
Njësi Administrative
Zyra e FinancësZnj. Shirin Dizdari
Zyra e Auditit të Brendshëm
Zyra e Burimeve NjerëzoreZnj. Sonila Shamku
Zyra e Arshivës dhe ProtokollitZnj. Valentina Shameti
ITZ. Besmir Xherimeja
Mjeke Pune Znj. Doina Jano