Stafi Administrativ

Administrator i Përgjithshëm i “Albanian University” MSc. Lorena Bandilli
Administrator i Fakultetit të Shkencave Mjekësore MSc. Ana Tasi
Administrator i Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike MSc. Rudina Qato
Administrator i Fakultetit të Shkencave Shoqërore MSc. Eltjana Halili
NJËSI PRANË REKTORATIT
Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë Prof. Enkeleda Llukovi
Dr. proc. Eni Boçi
MSc. Redina Birbili
Zyra e Zhvillimit të Kurrikulave MSc. Sidita Çoniku
Zyra e Transferimit dhe Ekuivalentimit te Studimeve Dr. ne Proc. Eni Boçi
Zyra e Koordinimit të Kërkimit Shkencor dhe Botimeve Akademike kerkimi.shkencor@albanianuniversity.edu.al   

informacioni@albanianuniversity.edu.al

Zyra e Karrierës dhe Alumnit Dr. Krenaida Taraj
Zyra e Koordinimit dhe Mbështetjes për Studentët (Tutoriati dhe Mentorimi) MSc. Bora Doma
Kordinatore Institucionale  MSc. Sidita Coniku
NJËSI NDIHMËSE DHE SHËRBIMI NË AU
Klinika Stomatologjike Universitare Dr. Shk. Med. Erda Qorri
Shtëpia botuese “Albanian University Press” MSc. Kimete Tataveshi
K/Sekretare e Fakultetit të Shkencave Mjekësore MSc. Ada Ruka
K/Sekretare e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike MSc. Suada Molla
K/Sekretare e Fakultetit të Shkencave Shoqërore MSc. Entela  Koroni
Biblioteka universitare e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Bsc. Klaudio Shameti
Biblioteka universitare e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike   Arjola Gorica
Biblioteka universitare e Fakultetit të Shkencave Shoqërore MSc. Griselda Shametaj
NJËSI ADMINISTRATIVE
Zyra e Financës

MSc. Mirela Keçka
MSc. Shirin Dizdari
Ineska Xhanari
Zyra e Auditit të Brendshëm MSc. Anisa Caco
Zyra e Burimeve Njerëzore MSc. Sonila Shamku
Zyra e Arshivës dhe Protokollit Ma. Valentina Shameti
Seksioni IT MP. Ermin Lena
MP. Aleksandër Koja
Bsc. Uelsi Veliaj