Stafi Administrativ

STAFI ADMINISTRATIV I “ALBANIAN UNIVERSITY”
Administrator i Përgjithshëm i Albanian University Msc Lorena Bandilli
Administrator i Fakultetit të Shkencave MjekësoreMsc Ana Tasi
Administrator i Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe EkonomikeMsc Rudina Qato
Administrator i Fakultetit të Shkencave ShoqëroreMsc Eltjana Mane
Njësi pranë Rektoratit
Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë Dr. Eglantina Merkaj
Zyra e Zhvillimit të KurrikulaveMsc Elona Zyka
Zyra e Transferimeve dhe Ekuivalentimeve të StudimeveMsc Eni Boçi
Zyra e Koordinimit të Kërkimit Shkencor dhe Botimeve AkademikeDr. Delina Xhafaj
Zyra e Karrierës dhe Alumnit Msc Ema Murati
Zyra e Koordinimit dhe Mbështetjes për Studentët Msc Kimete Tataveshi
Zyra e Marrëdhënieve me JashtëMsc Besmira Petriti
Koordinatore InstitucionaleDr. Eglantina Merkaj
Njësi Ndihmëse dhe Shërbimi
Klinika Universitare Stomatologjike “Çerçiz Mingomataj”Prof. Asoc. Dr. Erda Qorri
“Albanian University Press”Msc Kimete Tataveshi
K/Sekretare e Fakultetit të Shkencave MjekësoreMsc Ada Ruka
K/Sekretare e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe EkonomikeMsc Suada Molla
K/Sekretare e Fakultetit të Shkencave ShoqëroreMsc Entela Koroni
Biblioteka e Fakultetit të Shkencave MjekësoreZnj. Arjola Gorica
Biblioteka e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe EkonomikeMsc Ira Biqiku
Biblioteka e Fakultetit të Shkencave ShoqëroreMsc Arjeta Kajolli
Njësi Administrative
Zyra e FinancësMsc Shirin Dizdari
Zyra e Auditit të BrendshëmMsc Anisa Caco
Zyra e Burimeve NjerëzoreMsc Sonila Shamku
Zyra e Arshivës dhe ProtokollitMP Valentina Shameti
ITMsc Besmir Xherimeja
MP Artur Gjonaj
Mjeke Pune Msc Doina Jano