Klinika e Fizioterapisë

Klinika e Fizioterapisë Albanian University është hapur në 2016, me qëllim për të mbështëtur procesin mësimor praktik të Programit të Studimit Bachelor Fizioterapi dhe rishtazi këtë vit akademik të Masterit Profesional Terapi Manuale. Në klinikë studentët zhvillojnë praktikat profesionale mësimore Read More

Departamenti i Infermierisë dhe Fizioterapisë

Përgjegjës Departamentit:  Ph.D. Xhejni BORSHI Departamenti i Infermierisë dhe Fizioterapisë është pjesë e Fakultetit të Shkencave Mjekësore. Aktualisht, Departamenti i Infermierisë dhe Fizioterapisë ofron këto programe studimi: Bachelor “Infermieri”, Bachelor në “Fizioterapi”, Master profesional në “Infermieri Kirurgjikale” Master professional në Read More

Departamenti i Stomatologjisë

Përgjegjëse e Departamentit:  PhD. Nilena ERIKSEN Departamenti i Stomatologjisë si pjesë përbërëse e Fakultetit të Shkencave Mjekësore, ka nisur funksionin e tij në Shtator 2004. Ky Departament ofron programin e integruar të ciklit tё dytё tё studimit “Master i Shkencave në Read More