Klinika e Fizioterapisë

Klinika e Fizioterapisë Albanian University është hapur në 2016, me qëllim për të mbështëtur procesin mësimor praktik të Programit të Studimit Bachelor Fizioterapi dhe rishtazi këtë vit akademik të Masterit Profesional Terapi Manuale. Në klinikë studentët zhvillojnë praktikat profesionale mësimore Read More

Departamenti i Stomatologjisë

Përgjegjëse e Departamentit:  PhD. Nilena ERIKSEN Programet e studimit të ofruara nga Departamenti i Stomatologjisë Program i Integruar i Ciklit të Dytë të Studimit “Master i Shkencave“ në “Stomatologji“ Departamenti i Stomatologjisë si pjesë përbërëse e Fakultetit të Shkencave Mjekësore, ka Read More