Zhvillohet Konferenca Ndërkombëtare “Decoding today implant dentistry: Surgical and prosthetic challenges”

Specializantët e Kirurgjisë Orale të Fakuktetit të Shkencave Mjekësore në Albanian University në bashkëpunim me Universitetin e Napolit Federico II dhe Shoqatës Ndërkombëtare “Modern Dentistry and Implantology” SENAME, nën kujdesin e dy Dekanëve të univeristeteve partenere, Prof. Asoc. Dr Erda Read More

20 Vjetori i Themelimit te Albanian University

Të nderuar kolegë! “Albanian University” në kuadrin e kremtimeve për “20 vjetorin” e themelimit, organizon Konferencën Shkencore “Kontributi Akademik dhe Shkencor i Albanian University në 20 vjet histori” në datat 26 dhe 27 Prill 2024 në ambientet e Hotel Tirana Read More

Klinika e Fizioterapisë

Klinika e Fizioterapisë Albanian University është hapur në 2016, me qëllim për të mbështëtur procesin mësimor praktik të Programit të Studimit Bachelor Fizioterapi dhe rishtazi këtë vit akademik të Masterit Profesional Terapi Manuale. Në klinikë studentët zhvillojnë praktikat profesionale mësimore Read More

Klinika Universitare

KLINIKA UNIVERSITARE STOMATOLOGJIKE “ÇERÇIZ MINGOMATAJ” FAKULTETI SHKENCAVE MJEKËSORE              ALBANIAN UNIVERSITY Viti 2006 shënon hapjen e Klinikës Universitare Stomatologjike, si pjesë e rëndësishme e Programit të Integruar të Ciklit të Dytë të Studimit “Master i Shkencave Read More

Departamenti i Farmacisë

Përgjegjës Departamenti: Prof. Asoc. Dr. Kleva SHPATI Departamenti i Farmacisë në Albanian University ofron programin e integruar të studimit në Farmaci. Ky program ka filluar në vitin akademik 2005-2006, me miratim të MASH, Nr. 5663 Prot, datë 01.09.2005 dhe riorganizuar Read More

Departamenti i Stomatologjisë

Përgjegjëse e Departamentit:  Dr. Xhini RIZAJ Programet e studimit të ofruara nga Departamenti i Stomatologjisë Program i Integruar i Ciklit të Dytë të Studimit “Master i Shkencave“ në “Stomatologji“ Departamenti i Stomatologjisë si pjesë përbërëse e Fakultetit të Shkencave Mjekësore, Read More