Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Departamenti i Shkencave Juridike dhe Politiko – Administrative

Departamenti I Shkencave Juridike dhe Politiko-Administrative                           2022-2023  sem 1
Personel akademik me kohë të plotë
Nr Emër  Mbiemër  Grada /titulli 
1 Doriana  Pano Dr
2 Kaliopi Naska Prof. Dr
3 Blendi  Çali PhD
4 Erion  Piciri PhD
5 Enver Bytyçi Prof. Asoc. Dr
6 Jonida Hyka M.E.
7 Luan Hasneziri Prof.Asoc.Dr
8 Fjoralba Zeko PhD
9 Mirela Fana Dr
10 Irisi Topalli Dr
11 Jordan Daci Prof.Asoc.Dr
12 Rialda Xhizdari Msc

Departamenti i Psikologjisë së Përgjithshme

Departamenti I Psikologjisë së Përgjithshme 2022-2023 sem 1
Personel akademik me kohë të plotë
Nr Emër  Mbiemër  Grada /titulli 
1 Elisabeta Shehu Dr
2 Brunilda Laboviti Dr
3 Dritan Taulla Dr.
4 Irena Hysenaj SPA (Dr. proc)
5 Lorela Garuli Msc
6 Silva Ibrahimi Dr
7 Piro Lazi Prof. Asoc. Dr
8 Gejsi Ndoja Msc
9 Arbiola Halimi Dr

Departamenti i Edukimit dhe Anglishtes

Departamenti I Edukimit dhe Anglishtes 2022-2023 sem 1
Personel akademik me kohë të plotë
Nr Emër  Mbiemër  Grada /titulli 
1 Bedri Kola Prof. Asoc. Dr
2 Sotir  Rrapo Prof. Asoc. Dr
3 Esmeralda Strori Dr
4 Gilberta Hadaj Dr
5 Etleva Babameto Dr
6 Albana Tahiri Dr
7 Ardian Fera PhD
8 Vilma  Tafani Prof. Dr
9 Hajri Mandri Dr