Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Departamenti i Shkencave Juridike

Nr Emri Mbiemri Titulli/  Grada
1 Ismail Tafani PhD
2 Vilma Hasneziri Dr
3 Jonida Hyka Dr.proc
4 Brikena Kasmi Dr
5 Dhurata Islambejo Post Master
6 Melisa  Male Post Master
7 Fjoralba Zeko PhD
8 Mirela Fana Dr

Departamenti i Shkencave Politiko – Administrative

Nr Emri Mbiemri Titulli/  Grada
1 Doriana  Pano Dr
2 Juljan  Myftari Dr
3 Kaliopi Naska Prof.Dr
4 Blendi  Çali PhD
5 Tomor Alizoti Msc
6 Arta Sakja Dr
7 Brunilda  Duriçi Dr
8 Elira Luli Dr

Departamenti i Psikologjisë së Përgjithshme

Nr Emri Mbiemri Titulli/  Grada
1 Elisabeta Shehu Dr
2 Brunilda Laboviti Dr
3 Gejsi Ndoja Msc
4 Dritan Taulla Dr.
5 Irena Hysenaj Dr. proc
6 Lorela Garuli Msc
7 Silva Ibrahimi Dr
8 Piro Lazi Prof.Asoc.Dr

Departamenti i Edukimit dhe Anglishtes

Nr Emri Mbiemri Titulli/ Grada
1 Bedri Kola Prof.Asoc.Dr
2 Sotir  Rrapo Prof.Asoc.Dr
3 Ndriçim Mehmeti Dr
4 Hajri Mandri Dr
5 Esmeralda Strori Dr
6 Gilberta Hadaj Dr
7 Etleva Babameto Dr
8 Albana Tahiri Dr
9 Ardian Fera Dr proc
10 Gilbert  Galanxhi Msc
11 Vilma  Tafani Prof Dr