Kontakte

ADRESA:

“Bookstore”, Blv. Zogu I-rë, Tiranë Orari: 07: 00-23: 00

Fakulteti i Mjekësisë 

Rr. Durrësit, Tiranë  Albanian University  Tel./Fax. +355 42 223562

Rr.Kajo Karafili, Tiranë  Albanian University  Tel./Fax. +355 42 266374

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Adresa 1 Rr. Kavajës, Tiranë Albanian University Tel./Fax. +355 42 400530

Adresa 2: Bulevardi Zogu I, Tiranë Albanian University Tel. +355 4 240 0268

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Bulevardi Zogu I, Tiranë Albanian University Tel. +355 42 271602

Zyra e Informacionit           

e-mail: informacioni@albanianuniversity.edu.al

Zyra e Koordinimit dhe Mbështetjes për Studentët  

email: e.murati@albanianuniversity.edu.al

Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë

email: d.xhafaj@albanianuniversity.edu.al

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

e-mail: e.merkaj@albanianuniversity.edu.al

Zyra e Administratorit të Përgjithshëm Administrator i përgjithshëm i “Albanian University”

Tel. +355 44504105

e-mail: l.bandilli@albanianuniversity.edu.al

Sekretaria e Stomatologjisë

e-mail: stomatologjia@albanianuniversity.edu.al

Sekretaria e Farmacisë

e-mail: farmacia@albanianuniversity.edu.al

Sekretaria e Infermierisë & Fizioterapisë

e-mail: infermieria@albanianuniversity.edu.al

Sekretaria e Arkitekturës

e-mail: arkitektura@albanianuniversity.edu.al

Sekretaria e Inxhinierive

e-mail: inxhinieria@albanianuniversity.edu.al

Sekretaria e Dizajnit

e-mail: design@albanianuniversity.edu.al

Sekretaria e Ekonomisë

e-mail: ekonomik@albanianuniversity.edu.al

Sekretaria e Shkencave Juridike

e-mail: juridik@albanianuniversity.edu.al

Sekretaria e Shkencave Politiko-Administrative

e-mail: shkencapolitike@albanianuniversity.edu.al

Sekretaria e Psikologjisë

e-mail: psikologji@albanianuniversity.edu.al

Sekretaria e Edukimit dhe Anglishtes

e-mail: edukimi@albanianuniversity.edu.al

Albanian University Press

Rruga “Asim Vokshi”, Nr. 137, Tiranë e-mail: albaniauniversitypress@gmail.com

Web-site të Universitetit

www.albanianuniversity.edu.al

www.utv-news.tv