VirtuEU dissemination and QAB

“Albanian University ka pasur kënaqësinë të takojë shumë të rinj, si personel akademik dhe studentë, me të cilët ka ndarë  synimet e projektit VirtuEU për të arritur së bashku.  Anëtarët e ekipit të punës së projektit kanë organizuar tryeza të rrumbullakëta me studentë, kanë realizuar vizita në auditore, në mënyrë që ata të informohen për mundësinë e regjistrimit në klasat e ardhshme të shkëmbimit virtual me qëllim  për pjesëmarrje më  të gjerë qytetare dhe nxitjen e rolit aktiv të qytetarisë së brezit të ri në shoqërinë demokratike”.

 #albanianuniversity #virtualexchanges  #virtualclasses  #activecitizenship  #civicparticipation  #VirtuEU  #VirtualExchanges 

https://lnkd.in/dBex9eeU

https://lnkd.in/eUZpyEJQ
https://virtueproject.eu/

2c0c25a6-7293-4611-a548-e010bd0815da
d23e9ca6-596e-4949-9049-658dcfa3073b
1d60e70e-ab9d-45f4-9338-949e0cad0090