Ufo web - broshura image (1)

Broshura

Njihu me programet e studimit në tre fakultetet tona, atë të Shkencave Mjekësore, Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike, Shkencave Shoqërore. Informohu më shumë rreth kohëzgjatjes së studimeve dhe tarifave për secilën prej tyre.

Ufo web - MASR image (1)

VKM & Udhëzime të MASR

Vendim nr. 436, datë 3.6.2020 për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e ...

Ufo web - njoftime image (1)

Vende Vakante

Albanian University për vitin akademik 2023 – 2024, semestri i parë paraqet si më poshtëvendet vakante për plotësim të personelit akademik: Fakulteti i Shkencave Mjekësore shpall 28 vende vakante Fakulteti i Shkencave Shoqërore shpall ...

Ufo web - IQA image (1)

Sigurimi i Cilësisë

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë planifikon dhe organizon vlerësimin e brendshëm të cilësisë: të programeve të studimit, dhe vlerësimit të brendshëm të institucionit. FUNKSIONET NJSBC për çdo vlerësim që organizon, nge Grupin e ...

Njoftime

Workshop “Modeli Kornizë për Inovacionin në Arsimin Profesional” në “Albanian University”

“Albanian University” së bashku me Ekipin InnoVET 3 organizoi në datën 23 Shkurt një workshop me temën “Modeli Kornizë për Inovacionin në Arsimin Profesional” në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit mes AU-ICLA dhe projektit ‘Living Labs for Innovative Creators’. Pjesë e stafit të “Albanian University”, përfaqësues nga InnoVET, nga EU4…

Read More »
Njoftime

Aktivitet shkencor i “Albanian University” me Këshillin Ndërfetar të Shqipërisë në kuadër të projektit evropian RESILIENCE

Në datën 21 shkurt 2024 në kuadër të zbatimit të projektit evropian RESILIENCE u zhvillua në sallën e bibliotekës së AU-së aktiviteti shkencor, i mundësuar nga bashkëpunimi i “Albanian University” me Këshillin Ndërfetar të Shqipërisë të përfaqësuar nga Sekretari i Përgjithshëm i saj Prof. Asoc. Dr. Genti Kruja. Hapja e…

Read More »
Njoftime

Vënd vakant për Personel ndihmës-akademik me karakter administrativ – sekretari mësimore

  Tiranë, më 20.02.2024 Vend vakant Albanian University shpall 1 vend vakant për Personel ndihmës-akademik me karakter administrativ – sekretari mësimore Kriteret që duhet të përmbush kandidati: Të ketë përfunduar minimalisht studimet universitare të ciklit të parë (Bachelor); Të ketë aftësi të mira organizative dhe komunikuese të punës në grup;…

Read More »
Njoftime

Vende vakante

13/02/2024 ALBANIAN UNIVERSITY Vend vakant   Fakulteti i Shkencave Mjekësore – Departamenti i Stomatologjisë shpall 2 vende vakante për Asistent-Pedagog në fushën e dentistrisë Kriteret që duhet të përmbush kandidati: Mjek stomatolog në profilin Endodonti dhe Protetikë Të njohë mirë procedurat dentare I aftë për të bashkëpunuar në grup. Komunikim…

Read More »

Na Kontaktoni

Adresa

Bulevardi Zogu i Parë

Telefononi

+355 42 271601

Dërgoni email

info@albanianuniversity.edu.al