Ufo web - broshura image (1)

Broshura

Njihu me programet e studimit në tre fakultetet tona, atë të Shkencave Mjekësore, Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike, Shkencave Shoqërore. Informohu më shumë rreth kohëzgjatjes së studimeve dhe tarifave për secilën prej tyre.

Ufo web - MASR image (1)

VKM & Udhëzime të MASR

Vendim nr. 436, datë 3.6.2020 për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e ...

Ufo web - njoftime image (1)

Vende Vakante

Albanian University për vitin akademik 2023 – 2024, semestri i parë paraqet si më poshtëvendet vakante për plotësim të personelit akademik: Fakulteti i Shkencave Mjekësore shpall 28 vende vakante Fakulteti i Shkencave Shoqërore shpall ...

Ufo web - IQA image (1)

Sigurimi i Cilësisë

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë planifikon dhe organizon vlerësimin e brendshëm të cilësisë: të programeve të studimit, dhe vlerësimit të brendshëm të institucionit. FUNKSIONET NJSBC për çdo vlerësim që organizon, nge Grupin e ...

Evente, Njoftime

Vende Vakante Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Albanian University NUIS J82025002B                                                                                  Tiranë, më 2 Korrik 2024 Vende Vakante Viti akademik 2024-2025, semestri i parë Albanian Universitypër vitin akademik 2024 – 2025, semestri i parë paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim të personelit akademik dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët. Fakulteti i Shkencave…

Read More »
Evente, Njoftime

Vende Vakante FSHSH

Albanian UniversityNUIS J82025002BTiranë, më 2 Korrik 2024Vende VakanteViti akademik 2024-2025, semestri i parë Albanian University për vitin akademik 2024 – 2025, semestri i parë paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim të personelit akademik dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët Fakulteti i Shkencave Shoqërore 2 vende vakante Kriteret…

Read More »
Njoftime

VirtuEU dissemination and QAB

“Albanian University ka pasur kënaqësinë të takojë shumë të rinj, si personel akademik dhe studentë, me të cilët ka ndarë  synimet e projektit VirtuEU për të arritur së bashku.  Anëtarët e ekipit të punës së projektit kanë organizuar tryeza të rrumbullakëta me studentë, kanë realizuar vizita në auditore, në mënyrë që…

Read More »
Evente, Njoftime

Albanian University merr pjesë në HORIZON EUROPE Workshop

Albanian University me përfaqësues nga Zyra e Koordinimit të  Kërkimit Shkencor dhe Botimeve Akademike, përfshirë Prof. Assoc. Valbona Loshi, Dr. Delina Xhafaj dhe Kordinatoren e Projektit Horizon 2020 “RESILIENCE” Dr. Gilberta Hadaj, së fundmi morën pjesë në Workshop-in e Palëve të Interesuara në Horizon Europe së bashku me Pikat Kombëtare…

Read More »
Evente, Njoftime, Puno me Ne

Vende Vakante 2024-2025

Albanian University NUIS J82025002B                                                                                  Tiranë, më 21 Qershor 2024 Vende Vakante Viti akademik 2024-2025, semestri i parë Albanian Universitypër vitin akademik 2024 – 2025, semestri i parë paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim të personelit akademik dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët Fakulteti i Shkencave…

Read More »
Evente, Njoftime

Albanian University i bashkohet projektit VirtuEU: Fuqizimi i Qytetarëve Globalë Përmes Shkëmbimeve Virtuale

Albanian University tashmë është një partner krenar në projektin Europian ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH-IPA #VirtuEU ! Kjo nismë inovative fokusohet në shkëmbimet virtuale që fuqizojnë përfshirjen e qytetarëve aktivë në të gjithë Evropën, duke nxitur dialogun dhe bashkëpunimin ndërkulturor. Albanian University gëzon kapacitete maksimale për të përmbushur me sukses objektivat e këtij projekti,…

Read More »

Na Kontaktoni

Adresa

Bulevardi Zogu i Parë

Telefononi

+355 42 271601

Dërgoni email

info@albanianuniversity.edu.al