Ufo web - broshura image (1)

Broshura

Njihu me programet e studimit në tre fakultetet tona, atë të Shkencave Mjekësore, Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike, Shkencave Shoqërore. Informohu më shumë rreth kohëzgjatjes së studimeve dhe tarifave për secilën prej tyre.

Ufo web - MASR image (1)

VKM & Udhëzime të MASR

Vendim nr. 436, datë 3.6.2020 për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e ...

Ufo web - njoftime image (1)

Vende Vakante

Albanian University për vitin akademik 2023 – 2024, semestri i parë paraqet si më poshtëvendet vakante për plotësim të personelit akademik: Fakulteti i Shkencave Mjekësore shpall 28 vende vakante Fakulteti i Shkencave Shoqërore shpall ...

Ufo web - IQA image (1)

Sigurimi i Cilësisë

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë planifikon dhe organizon vlerësimin e brendshëm të cilësisë: të programeve të studimit, dhe vlerësimit të brendshëm të institucionit. FUNKSIONET NJSBC për çdo vlerësim që organizon, nge Grupin e ...

Njoftime & Evente

Na Kontaktoni

Adresa

Bulevardi Zogu i Parë

Telefononi

+355 42 271601

Dërgoni email

info@albanianuniversity.edu.al