Ufo web - broshura image (1)

Broshura

Njihu me programet e studimit në tre fakultetet tona, atë të Shkencave Mjekësore, Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike, Shkencave Shoqërore. Informohu më shumë rreth kohëzgjatjes së studimeve dhe tarifave për secilën prej tyre.

Ufo web - MASR image (1)

VKM & Udhëzime të MASR

Vendim nr. 436, datë 3.6.2020 për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e ...

Ufo web - njoftime image (1)

Vende Vakante

Albanian University për vitin akademik 2023 – 2024, semestri i parë paraqet si më poshtëvendet vakante për plotësim të personelit akademik: Fakulteti i Shkencave Mjekësore shpall 28 vende vakante Fakulteti i Shkencave Shoqërore shpall ...

Ufo web - IQA image (1)

Sigurimi i Cilësisë

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë planifikon dhe organizon vlerësimin e brendshëm të cilësisë: të programeve të studimit, dhe vlerësimit të brendshëm të institucionit. FUNKSIONET NJSBC për çdo vlerësim që organizon, nge Grupin e ...

Aktivitete, Njoftime

Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën e 20 FSHM

Fakulteti i Shkencave Mjekësore fton të gjithë kërkuesit shkencorë, profesionistët dhe çdo të interesuar të marrë pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të Shkencave Mjekësore, e cila organizohet me rastin e 20 vjetorit të Albanian University. Konferenca do të zhvillohet në Tirana International Hotel në datat 26-27 Prill. Abstraktet do të publikohen…

Read More »
Njoftime

Hapen thirrjet për aplikimet e mobilitetit në rrjetin CEEPUS

Hapen thirrjet për aplikimet e mobilitetit në rrjetin CEEPUS Në kuadër të pjesëmarrjes të Albanian University, Fakultetit të Shkencave Mjekësore, Departamentit të Farmacisë në rrjetin CEEPUS ‘Colloids and Nanomaterials in Education and Research’, hapet thirrja për aplikimet e mobilitetit në këtë për vitin akademik 2024/25 (me afat aplikimi deri në…

Read More »
Njoftime

Albanian University shpall vend vakant për: Drejtues Departamenti i Shkencave Juridike dhe Politiko-Administrative, Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Tiranë, më 27/03/2024   Vend Vakant   Albanian University shpall vend vakant për:   Drejtues Departamenti i Shkencave Juridike dhe Politiko-Administrative, Fakulteti i Shkencave Shoqërore   Kandidati duhet të përmbushë kriteret bazuar në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.   të zotërojë të paktën gradën shkencore “Doktor”. të ketë përvojë…

Read More »
Njoftime

The Politics, Philosophy, and Economics of Post-Communist Albania: Exploring Institutional Effectiveness, Economic Health, and Labor Productivity

Master of Arts Philosophy-&-Economics Integrative Seminar The Politics, Philosophy, and Economics of Post-Communist Albania: Exploring Institutional Effectiveness, Economic Health, and Labor Productivity Prof Hartmut Egger (Econ) | Prof Julian Fink (Phil) University of Bayreuth, Germany – Albanian University – Tirana, April 01-05, 2024              …

Read More »
Njoftime

Aktivitet shkencor në kuadër të infrastrukturës kërkimore shkencore RESILIENCE, mundësuar nga bashkëpunimi i “Albanian University” me Qendrën Kombëtare Muzeore Berat

Në kuadër të projektit evropian RESILIENCE, i përqënruar në infrastrukturën ndërdisiplinore evropiane, për kërkime shkencore mbi fenë në të gjitha fushat, “Albanian University” në bashkëpunim dhe me mbështetjen e Qendrës Kombëtare  Muzeore, Berat  që u  përfshi në këtë projekt,  më datë 09. 03.2024 zhvilluan aktivitetin shkencor  në ambientet e Muzeut Onufri në…

Read More »
Njoftime

Dr. Skënder Brataj dhe ekipi i Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore organizuan trajnimin “BLS&D” (Basic Life Support & Defibrilation)

Në ambjentet e “Albanian University”, nën kujdesin e Dekanes së Fakuktetit të Shkencave Mjekësore, Prof Asoc. Dr. Erda Qorri, Departamenti i Stomatologjisë në bashkëpunim me Drejtorin e Përgjithshëm QKUM Dr. Skënder Brataj dhe ekipi i mrekullueshëm i Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, të cilët organizuan trajnimin “BLS&D” (Basic Life Support…

Read More »

Na Kontaktoni

Adresa

Bulevardi Zogu i Parë

Telefononi

+355 42 271601

Dërgoni email

info@albanianuniversity.edu.al