Vende Vakante

Albanian University për vitin akademik 2023 – 2024, semestri i parë paraqet si më poshtë
vendet vakante për plotësim të personelit akademik:

  1. Fakulteti i Shkencave Mjekësore shpall 28 vende vakante
  2. Fakulteti i Shkencave Shoqërore shpall 13 vende vakante
  3. Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike shpall 13 vende vakante

Të interesuarit mund të aplikojnë me një CV dhe letër interesi në adresën elektonike:
e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al.

Aplikimet janë të hapura deri më 31 Gusht 2023.