Pyetësor për Alumni

Pyetësor për punësimin (ALUMNI)
Në kuadër të mbledhjes së informacionit rreth punësimit të të diplomuarve pranë “Albanian University”, ju lutem plotësoni këtë pyetësor të shkurtër (rreth 1 minutë). Të gjitha të dhënat janë të rezervuara dhe do të ruhet privatësia e përgjigjeve.

Kliko KETU