Marrëveshje me Akademi Shkencore dhe Universitete Partnere

Akademia e Studimeve Albanoligjike Akademia e Shkencave të Shqipërisë Aalto University (Finlande) The Aristotle University of Thessaloniki, School of Dentistry (Greqi) Angek Kanchev University of Ruse, (Bullgari) Biruni University (Turqi) Canadian Institute of Technology, Tiranë European Institute of Management, Law Read More