Marrëveshje me Akademi Shkencore dhe Universitete Partnere

Akademia e Studimeve Albanoligjike Akademia e Shkencave të Shqipërisë Aalto University (Finlande) Altinbas University (Turqi) The Aristotle University of Thessaloniki, School of Dentistry (Greqi) Angek Kanchev University of Ruse, (Bullgari) Akademia e Biznesit Smilevski- Shkup Biruni University (Turqi) Canadian Institute Read More

Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë

Shërbimi i Marrëdhënieve me Jashtë pranë Albanian University, orientimi i së cilit është i përcaktuar nga Bordi  i Administrimit , vihet në jetë nga Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë. Kjo zyrë ndjek administrimin e programeve të shkëmbimit ndëruniversitar, komunikimin, bashkëpunimin Read More