Veprimtaria Kërkimore – Shkencore

Programi vjetor i veprimtarisë mësimore dhe kërkimore-shkencore 2020-2021

Plani i Kerkimit Shkencor v.a 2020-2021

LISTA E APLIKIMEVE PËR PJESËMARRJE NË PROJEKTE NDËRKOMBËTARE 2017-2019

Lista

 

 

FAKULTETI I SHKENCAVE SHOQËRORE

Departamenti i Shkencave Juridike

Departamenti Shkencave Juridike VEPRIMTARI EKSTRAKURIKULARE 2019-2020

 

Departamenti i Shkencave Politiko – Administrative

Plani shkencor 2019-2020 Departamenti i Shkencave Politike dhe Administrative

 

Departamenti i Psikologjisë së Përgjithëshme

Lista e aktiviteteve ekstrakurrikulare 2019-2020 DPs

 

Departamenti i Shkencave të Edukimit dhe Anglishtes

Aktivitete DEA 2019-2020

 

FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA DHE EKONOMIKE

Departamenti i Inxhinierive

Kerkimi Shkencor Departamenti i Inxhinjerive

 

Departamenti i Shkencave Ekonomike

Departamenti SHkencave Ekonomike

 

Departamenti i Art Dizajn

Plani Kerkinmor Dertamenti Dizajn

 

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

Departamenti i Stomatologjisë

Departamenti i Stomatologjise

 

Departamenti i Farmacisë

Plani departamenti i Farmacise

 

Departamenti i Infermierisë dhe Fizioterapisë

Departamenti i Infiermierise per WEV aktivitetet kerkimore shkencore 2019-2020