1 vend vakant : Departamenti i Inxhinierive

Vende Vakante Viti akademik 2023-2024, semestri i parë Departamenti i Inxhinierive shpall vendin vakant dhe kriteret si më poshtë: I.1 (një) personel akademik me kohë të plotë (Asistent Lektor) në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente. Kandidatët për këto vende Read More

Vënde Vakante tek Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Albanian University NUIS J82025002B     Tiranë, më 6 Qershor 2023 Vende Vakante Viti akademik 2023-2024, semestri i parë Albanian University për vitin akademik 2023 – 2024, semestri i parë paraqet si më poshtë vëndet vakante për plotësim të personelit akademik Read More