Fakulteti i Shkencave Mjekësore

A. Programet: Bachelor
1. INFERMIERI 3 vite Kurrikula
2. FIZIOTERAPI 3 vite Kurrikula
       
B. Programet: Master Profesional
1. INFERMIERI KIRURGJIKALE 1 vit Kurrikula
 2.  TERAPI MANUALE  1 vit Kurrikula
       
C. Program me Karakter Profesional
1. LABORANT I LARTE DENTAR 2 vite Kurrikula
C. Programet Master i Shkencave
1. STOMATOLOGJI 5 vite Kurrikula
2. FARMACI 5 vite Kurrikula
3. ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 6 vite Kurrikula
D. Programet: Specializime ne Stomatologji
1. ORTOGNATODONCI 3 vite Kurrikula
2. KIRURGJI ORALE 4 vite Kurrikula
E. Programet: Doktoraturë (Cikli i tretë i studimeve)
1. SHKENCA FARMACEUTIKE 3 vite