Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

A. Programet: Bachelor 1. TEKNOLOGJI INFORMACIONI 3 vite   2. INXHINIERI KOMPJUTERIKE 3 vite   3. INXHINIERI ELEKTRONIKE 3 vite   4. INXHINIERI MEKATRONIKE 3 vite   5. INXHINIERI ELEKTRIKE 3 vite   6. DIZAJN 3 vite   7. FINANCË Read More

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

A. Programet: Bachelor 1. TEKNOLOGJI INFORMACIONI 3 vite 2. INXHINIERI KOMPJUTERIKE 3 vite 3. INXHINIERI ELEKTRONIKE 3 vite 4. INXHINIERI MEKATRONIKE 3 vite 5. INXHINIERI ELEKTRIKE 3 vite 6. DIZAJN 3 vite 7. FINANCË – BANKË 3 vite 8. MENAXHIM Read More

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

A. Program i Integruar 1. DREJTËSI 5 vite B. Programet: Bachelor 1. SHKENCA POLITIKO – ADMINISTRATIVE 3 vite 2. PSIKOLOGJI E PËRGJITHSHME 3 vite 3. MËSUESI PËR ARSIMIN PARASHKOLLOR 3 vite 4. MËSUESI PËR ARSIMIN FILLOR 3 vite 5. ANGLISHT Read More