Zhvillohet Konferenca Ndërkombëtare “Decoding today implant dentistry: Surgical and prosthetic challenges”

Specializantët e Kirurgjisë Orale të Fakuktetit të Shkencave Mjekësore në Albanian University në bashkëpunim me Universitetin e Napolit Federico II dhe Shoqatës Ndërkombëtare “Modern Dentistry and Implantology” SENAME, nën kujdesin e dy Dekanëve të univeristeteve partenere, Prof. Asoc. Dr Erda Read More

Specializime

SPECIALIZIM AFATGJATË NË KIRURGJI ORALE   Programi i specializimeve në Kirurgji Orale i organizuar nga Fakulteti i Shkencave Mjekësore pranë Albanian University i përket ciklit të tretë të studimeve në Shqipëri në përputhje me Kornizën Shtetërore të Kualifikimeve dhe ka Read More

Fakulteti i Shkencave Mjekësore

A. Programet: Bachelor 1. INFERMIERI 3 vite 2. FIZIOTERAPI 3 vite         B. Programet: Master Profesional 1. INFERMIERI KIRURGJIKALE 1 vit  2.  TERAPI MANUALE  1 vit         C. Program me Karakter Profesional 1. LABORANT Read More

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

A. Program i Integruar 1. DREJTËSI 5 vite B. Programet: Bachelor 1. SHKENCA POLITIKO – ADMINISTRATIVE 3 vite 2. PSIKOLOGJI E PËRGJITHSHME 3 vite 3. MËSUESI PËR ARSIMIN PARASHKOLLOR 3 vite 4. MËSUESI PËR ARSIMIN FILLOR 3 vite 5. ANGLISHT Read More