Mënyra e përdorimit të fondeve në AU

Mënyra e përdorimit të fondeve në AU Në buxhetin afat-mesëm dhe atë të vitit fiskal të AU, parashikohet edhe mënyra e përdorimit të fondeve. Ndahen në tre kategori të mëdha si: Shpenzime për mësimdhënie dhe shkencë Shpenzime të administrimit institucional Shpenzime Read More