Mënyra e përdorimit të fondeve në AU

Mënyra e përdorimit të fondeve në AU Në buxhetin afat-mesëm dhe atë të vitit fiskal të AU, parashikohet edhe mënyra e përdorimit të fondeve. Ndahen në tre kategori të mëdha si: Shpenzime për mësimdhënie dhe shkencë Shpenzime të administrimit institucional Shpenzime Read More

Video Galeri

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLOraNRSoBklKYYoWpHRXRhfxk4lCedAgP&layout=gallery[/embedyt]