Albanian University i bashkohet projektit VirtuEU: Fuqizimi i Qytetarëve Globalë Përmes Shkëmbimeve Virtuale

Albanian University tashmë është një partner krenar në projektin Europian ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH-IPA #VirtuEU !

Kjo nismë inovative fokusohet në shkëmbimet virtuale që fuqizojnë përfshirjen e qytetarëve aktivë në të gjithë Evropën, duke nxitur dialogun dhe bashkëpunimin ndërkulturor. Albanian University gëzon kapacitete maksimale për të përmbushur me sukses objektivat e këtij projekti, si dhe të promovojë frymën e qytetarisë globale!

Mësoni më shumë rreth projektit:
https://virtueuproject.eu/
https://www.facebook.com/VirtuEU
https://www.instagram.com/virtueu_project/

#AlbanianUniversity#VirtualExchanges #GlobalCitizenship #ActiveCitizens #EducationForAll #Collaboration#Research