Bursat

PROGRAMI I EKSELENCËS DHE BURSAT

  •  Promovimi dhe nxitja e studentëve mё tё mirë ёshtё njё tjetёr politikё e “Albanian University”, duke synuar tё jetё lider nё fushёn e arsimit privat, në pёrgatitjen e elitave tё ardhshme nё fushёn e politikёs, arsimit, mjekёsisё, arkitekturёs, inxhinierive, drejtësisë, financës, menaxhimit, psikologjisё etj.
  •  Qёllimi i këtij programi ёshtё tёrheqja e studentёve të shkëlqyer, tё cilёt aplikojnё nё “Albanian University”, nё tё gjitha degёt e tij, si dhe stimulimin dhe rritjen e cilësisë së mësimdhënies. Studentët që kanë përfituar nga Programi i Ekselencës dhe i Bursave ndër vite janë:

 

Në vitin akademik 2015-2016 përfituan: 

Bursë ekselence – 7 studentë

Bursë 50% zbritje – 24 studentë

Bursë 30% zbritje – 5 studentë 

 

Në vitin akademik 2016-2017 përfituan: 

Bursë ekselence – 8 studentë

Bursë 50% zbritje – 6 studentë

Bursë 30% zbritje – 39 studentë 

 

Në vitin akademik 2017-2018 përfituan: 

Bursë ekselence – 7 studentë

Bursë 50% zbritje – 3 studentë

Bursë 30% zbritje – 36 studentë 

 

Në vitin akademik 2018-2019 përfituan: 

Bursë ekselence – 4 studentë

Bursë 50% zbritje – 3 studentë

Bursë 30% zbritje – 30 studentë 

 

Në vitin akademik 2019-2020 përfituan: 

Bursë ekselence – 2 studentë

Bursë 50% zbritje – 4 studentë

Bursë 30% zbritje – 30 studentë 

 

Në vitin akademik 2020-2021 përfituan:

Bursë ekselence – 1 student

Bursë 50% zbritje – 3 studentë

Bursë 30% zbritje – 23 studentë

 

Në vitin akademik 2021-2022 përfituan:

Bursë ekselence – 1 student

Bursë 50% zbritje – 4 studentë

Bursë 30% zbritje – 40 studentë

 

Në vitin akademik 2022-2023 përfituan: 

Bursë ekselence – 1 student 

Bursë 50% zbritje – 2 studentë 

Bursë 30% zbritje – 35 studentë

 

Në vitin akademik 2023-2024 përfituan: 

Bursë ekselence – 1 student 

Bursë 50% zbritje – 4 studentë 

Bursë 30% zbritje – 41 studentë

 

Albanian University ndjek traditёn e Programit tё Ekselencёs nё vitet e ndёrmjetme pёr studentёt qё kanё njё mesatare tё lartё nё përfundim tё çdo viti studimi, duke i motivuar ata pёr tё vazhduar tё kenё njё  performancë akoma më tё mirё në të ardhmen.

Tё tilla programe i shёrbejnё jo vetem eksperiencës sё universitetit, por edhe motivojnё studentёt  nё studimin dhe kёrkimin shkencor.

Bursat e ndërmjetme: Studentët, që në vitet e para të studimeve universitare arrijnë rezultate të larta përfitojnë 50% dhe 30% zbritje të pagesës vjetore për vitin e ardhshëm akademik. Gjithashtu këtyre studentëve u jepet mundësia, që të punojnë si asistentë të pedagogëve në praktikat mësimore për vitet e para.

Bursa të tjera: Disa bursa të tjera ofrohen nga “Albanian University”, sipas strategjisë së këtij universiteti, për jetimët dhe për studentët, që u takojnë  kategorive të tjera sociale. “Albanian University” gjatë këtyre viteve në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme ka ofruar dhjetëra bursa për fëmijët e policëve të vrarë, për  jetimët, për personat me aftësi të kufizuara, komunitetin rom etj.