Vende Vakante

Dekan i Fakultetit të Shkencave Shoqërore.                                                                           Tiranë, më 6 Shtator 2018 Vende Vakante Albanian University paraqet vende vakante për pozicion drejtues si më  poshtë: Dekan I Fakultetit të Shkencave Shoqërore. Kandidati duhet të përmbush kriteret  bazuar në Ligjin Read More

Kontakte

ADRESA: “Bookstore”, Blv. Zogu I-rë, Tiranë Orari: 07: 00-23: 00 Fakulteti i Mjekësisë  Rr. Durrësit, Tiranë  Albanian University  Tel./Fax. +355 42 223562 Rr.Kajo Karafili, Tiranë  Albanian University  Tel./Fax. +355 42 266374 Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Adresa 1 Read More

Klinika Universitare

KLINIKA UNIVERSITARE STOMATOLOGJIKE “ÇERÇIZ MINGOMATAJ” FAKULTETI SHKENCAVE MJEKËSORE              ALBANIAN UNIVERSITY Viti 2006 shënon hapjen e Klinikës Universitare Stomatologjike, si pjesë e rëndësishme e Programit të Integruar të Ciklit të Dytë të Studimit “Master i Shkencave Read More