Departamenti i Art Dizajn

Përgjegjës Departamenti: Dr. Teuta BAJO Departamenti i Arkitekturës si pjesë përbërëse e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike e ka nisur aktivitetin e tij me programin e studimit Master i Shkencave në “Arkitekturë” në vitin akademik 2005-2006. Në vitin Read More

Programi i studimit: Design

Asistente Departamenti, Koordinatore për programin Design : Msc. Estela Kokalari Programi i studimit i Dizajnit është hapur në vitin 2011-2012 si degë e Departamentit të Arkitekturës, me një staf akademik të kualifikuar brenda dhe jashtë vendit, artist dizajner me një Read More

Programi i studimit: Arkitekturë

Drejtuese për programin e studimit: Prof.Asoc.Dr Fisnik Kadiu Programi i Studimit ” Arkitekturë” është pjesë përbërëse e Departamentit të Arkitekturës pranë Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike.  Departamenti i Arkitekturës fillon aktivitetin e tij me programin e studimit të Read More