Kriteret dhe procedurat që njësitë kryesore, njësitë bazë dhe kërkuesit shkencor si individë duhet të ndjekin për të përfituar mbështetjen financiare për kërkimin shkencor

Kriteret dhe procedura e përzgjedhjes së aktiviteteve dhe projekteve për kërkim shkencor.   Kriteret Kriteri kryesor i përzgjedhjes për stafin e brendshëm të “Albanian University” në lidhje me aktivitetet shkencore si pjesëmarrje në konferenca, botime dhe projekte që respektojnë orientimet Read More

Fondi i Kërkimit Shkencor

Për vitit fiskal 2021 buxheti i parashikuar për kërkimin shkencor është në masën 9.432.000 shifër që përbën 2.4 % të totalit të buxhetit. Gjithashtu janë miratuar me propozim të Senatit Akademik dhe miratim të Bordit të Administrimit edhe shuma në Read More

Takim në kuadër të projektit GRADUA

Stafi i Albanian University, së bashku me disa studentë dhe alumni (të diplomuar të tij), kanë marrë pjesë në takimin e rradhës së zhvilluar në datat 22-24 tetor në ambientet e FSHMT, në kuadër të Projektit GRADUA. Albanian University është partner, së bashku Read More

“PROJEKTI GRADUA”🎓

Albanian University UFO është pjesë e Projektit Gradua, e cila ka si qëllim të krijojë bashkëpunime konkrete midis Universitetit dhe tregut të punës përmes krijiimit të një platforme të përbashket midis dy përfituesve për vlerësimin e të diplomuarve dhe sistemit arsimor, Read More

GRADUA

Avancimi i të diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve të universiteteve në Shqipëri (GRADUA) Projekti do të shoqërojë dhe mbështesë kryesisht universitetet shqiptare në ndërlidhjen me nevojat e shoqërisë me një fokus të veçantë në qëndrueshmërinë, ndërtimin e kapaciteteve dhe ndarjen Read More

Revista “Optime”

Revista “OPTIME” është organ shkencor i Albanian University, konceptuar dhe realizuar si tribunë e mendimit akademik për tema e probleme të teorisë dhe të praktikës së mësimdhënies, si hapësirë e domosdoshme për publikimin e punimeve studimore shkencore, drejtuar e realizuar Read More