Vende vakante

13/02/2024 ALBANIAN UNIVERSITY Vend vakant   Fakulteti i Shkencave Mjekësore – Departamenti i Stomatologjisë shpall 2 vende vakante për Asistent-Pedagog në fushën e dentistrisë Kriteret që duhet të përmbush kandidati: Mjek stomatolog në profilin Endodonti dhe Protetikë Të njohë mirë Read More

1 vend vakant : Departamenti i Inxhinierive

Vende Vakante Viti akademik 2023-2024, semestri i parë Departamenti i Inxhinierive shpall vendin vakant dhe kriteret si më poshtë: I.1 (një) personel akademik me kohë të plotë (Asistent Lektor) në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente. Kandidatët për këto vende Read More

Vënd Vakant

Tiranë, më 14/09/2022 Albanian University J82025002B Vënd Vakant Albanian University shpall vend vakant për: Përgjegjës i Departamentit të Infermierisë dhe Fizioterapisë, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Kandidati duhet të përmbush kriteret bazuar në Ligjin Nr. 80/2015 për Arsimin e Lartë dhe Read More

Vënde Vakante – Viti akademik 2020-2021

Albanian University për vitin akademik 2019 – 2020, paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim të personelit akademik dhe kriteret që kandidatët duhet të plotësojnë   FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE   FAKULTETI I SHKENCAVE SHOQERORE   FAKULTETI I SHKENCAVE Read More

Vende Vakante Viti akademik 2019-2020, semestri i dytë

Albanian University                                                                                  Tiranë, më 15 Janar 2020 Vende Vakante Viti akademik 2019-2020, semestri i dytë   Albanian University për semestrin e dytë të vitit akademik 2019 – 2020, paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim të Read More

Vende Vakante Viti akademik 2019-2020, semestri i dytë

Albanian University                                                                               Tiranë, më 15 Janar  2020 Vende Vakante Viti akademik 2019-2020, semestri i dytë   Albanian University për semestrin e dytë të vitit akademik 2019–2020, paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim të personelit akademik Read More