Vënde Vakante – Viti akademik 2020-2021

Albanian University për vitin akademik 2019 – 2020, paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim të personelit akademik dhe kriteret që kandidatët duhet të plotësojnë

 

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

 

FAKULTETI I SHKENCAVE SHOQERORE

 

FAKULTETI I SHKENCAVE TE APLIKUARA DHE EKONOMIKE