Vende vakante

13/02/2024

ALBANIAN UNIVERSITY

Vend vakant

 

Fakulteti i Shkencave Mjekësore – Departamenti i Stomatologjisë shpall 2 vende vakante për Asistent-Pedagog në fushën e dentistrisë

Kriteret që duhet të përmbush kandidati:

  • Mjek stomatolog në profilin Endodonti dhe Protetikë
  • Të njohë mirë procedurat dentare
  • I aftë për të bashkëpunuar në grup.
  • Komunikim korrekt dhe etikë me pacientin.

Kandidatët duhet të sjellin CV dhe letër interesi në adresën e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al  brenda datës 20.02 2024.