Njoftim! Lista e Kandidatëve fitues për Programin e Ciklit të Tretë të Studimit, Specializim Afatgjatë në “Kirurgji Orale”

Kërkesa për rivlerësim mund të bëhet brenda 3 ditëve pas shpalljes së këtij rezultati!