Vënd Vakant

Tiranë, më 14/09/2022

Albanian University

J82025002B

Vënd Vakant

Albanian University shpall vend vakant për:

  1. Përgjegjës i Departamentit të Infermierisë dhe Fizioterapisë, Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Kandidati duhet të përmbush kriteret bazuar në Ligjin Nr. 80/2015 për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë, të mbaj të paktën gradën shkencore “Doktor”; të ketë eksperincë dhe përvojë akademike dhe profesionale në fushën përkatëse.

Kandidatët duhet të dërgojnë CV dhe letër interesi në adresën e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al, brenda datës 13 tetor 2022