Zhvillimi i Qëndrueshëm, Konferencë Studentore

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike “Albanian University”& Fakulteti i Ekonomisë, “Kolegji Universitar Qiriazi” organizon, konferencën e studentore me temë: “Zhvillimi i qëndrueshëm” ________________________________________________ Zhvillimi i qëndrueshëm është në gjendje të sigurojë “plotësimin e nevojave të gjeneratave të sotme Read More

Vende Vakante

VENDE VAKANTE ALBANIAN UNIVERSITY   I. Në kuadër të plotësimit të stafit akademik për semestrin e II-të të vitit akademik 2017 – 2018, Albanian University shpall vendet vakante për staf akademik sipas kërkesave të Fakulteteve si më poshtë vijon:   Read More

Vende vakante – Departamenti i Arkitekturës

Vende Vakante për Departamentin e Arkitekturës   2017-2018: Histori Arti I;II – 1 pedagog me kohë të plotë të paktën gradën Doktor Shkencash Menaxhim Arti – 1 një pedagog me kohë të plotë të paktën gradën Doktor Shkencash Histori e Arkitektures Read More

Departamenti i Shkencave Juridike

Përgjegjës Departamenti: Dr. Ismail TAFANI Departamenti i Shkencave Juridike, është pjesë e Fakultetit të Shkencave Shoqërore pranë “Albanian University” dhe funksionon si njësi bazë e zhvillimit të mësimdhënies dhe të punës kërkimore-shkencore, duke përfshirë fusha kërkimi homogjene dhe duke grupuar Read More