Dita e informimit mbi programet Master, Departamenti Inxhinierive

Në daten  11 qershor ora 11:00, në ambjentet e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike do të prezantohen programet Master të ofruar nga Departamenti i Inxhinierive.

Programet Master të ofruara nga Departamenti i Inxhinierive:

 Master i Shkencave
  ⇒ Inxhinieri Elektronike
  ⇒ Teknologji Informacioni

 Master Profesional
  ⇒ Sisteme të Energjisë
  ⇒ Inxhinieria e Inteligjencës së Biznesit

Jeni të mirëpritur!