Departamenti i Art Dizajn

Përgjegjës Departamenti: Dr. Teuta BAJO Departamenti i Arkitekturës si pjesë përbërëse e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike e ka nisur aktivitetin e tij me programin e studimit Master i Shkencave në “Arkitekturë” në vitin akademik 2005-2006. Në vitin Read More

Pyetësor për studentët

Ky pyetësor ka për qëllim të mbledhë të dhëna dhe të vjelë opinionin e studentëve që kryejnë studimet në Institucionet e Arsimit të Lartë me qëllim identifikimin e problematikave dhe pritshmërive të tyre në kuadër të përmirësimit të zbatimit të Read More