Video Galeri

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLOraNRSoBklKYYoWpHRXRhfxk4lCedAgP&layout=gallery[/embedyt]

Kriteret e Pranimit

Në zbatim të ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe VKM nr 436 dt 3.6.2020 Per percaktimin e kriterit te notes mesatare 2020-2021, 2021-2022 dhe 2022-2023, Read More

Revista “Optime”

Revista “OPTIME” është organ shkencor i Albanian University, konceptuar dhe realizuar si tribunë e mendimit akademik për tema e probleme të teorisë dhe të praktikës së mësimdhënies, si hapësirë e domosdoshme për publikimin e punimeve studimore shkencore, drejtuar e realizuar Read More

Organizimi Institucional

“Albanian University” si Institucion i Arsimit tё Lartё, e bazon veprimtarinë akademike dhe organizative nё Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Ligjin Nr 80/ 2015 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë” në Statutin e Institucionit si dhe në Rregulloret që Read More