Vënde Vakante tek Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Albanian University NUIS J82025002B                                                                                                 Tiranë, më 28 Korrik 2021 Vënde Vakante Viti akademik 2021-2022, semestri i parë Albanian Universitypër vitin akademik 2020 – 2021, semestri i parë paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim të personelit akademik Read More

Kriteret dhe procedurat që njësitë kryesore, njësitë bazë dhe kërkuesit shkencor si individë duhet të ndjekin për të përfituar mbështetjen financiare për kërkimin shkencor

Kriteret dhe procedura e përzgjedhjes së aktiviteteve dhe projekteve për kërkim shkencor Kriteret Kriteri kryesor i përzgjedhjes për stafin e brendshëm të “Albanian University” në lidhje me aktivitetet shkencore si pjesëmarrje në konferenca, botime dhe projekte që respektojnë   orientimet e Read More