RESILIENCE

    RESILIENCE është një infrastrukturë kërkimore unike, ndërdisiplinore dhe me fuqi stimuluese, për të gjitha Shkencat Fetare, duke ndërtuar një platformë me performancë të lartë, duke siguruar instrumenta në zhvillim dhe të dhëna për studiuesit nga të gjitha disiplinat Read More