Përshëndetja e Rektorit

Të dashur studentë! Të nderuar kolegë, pjesëtarë të stafit akademik të “Albanian University”! Fillimi i vitit është një datë e rëndësishme dhe e veçantë për të gjithë universitetin, por më e veçantë është për studentët e viteve të para, të Read More

Vendimet MAS

Udhëzim Nr 18: Procedurat e Aplikimit dhe Regjistrimit për Studentët me Origjinë nga Trojet Shqipëtare Datë 11.09.2016 VKM Nr.407: Kriteri i Notës Mesatare Datë: 01.06.2016

Misioni dhe vlerat

Misioni i Albanian University Universiteti ka për mision kryesor: Të krijojë, të transmetojë, të zhvillojë e të mbrojë dijet me anë të mësimdhënies; Të ofrojë programe të studimeve në të tre ciklet e studimit; Të zhvillojë punë shkencore në të Read More

Historiku

HISTORIKU Albanian University është një institucion privat, i pavarur dhe laik i Arsimit të Lartë! Licensuar në Prill të vitit 2004, nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, ai i hapi dyert në vitin Read More