Fakulteti i Shkencave Shoqërore

A. Program i Integruar 1. DREJTËSI 5 vite B. Programet: Bachelor 1. SHKENCA POLITIKO – ADMINISTRATIVE 3 vite 2. PSIKOLOGJI E PËRGJITHSHME 3 vite 3. MËSUESI PËR ARSIMIN PARASHKOLLOR 3 vite 4. MËSUESI PËR ARSIMIN FILLOR 3 vite 5. ANGLISHT Read More

Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë

Shërbimi i Marrëdhënieve me Jashtë pranë Albanian University, orientimi i së cilit është i përcaktuar nga Bordi  i Administrimit , vihet në jetë nga Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë. Kjo zyrë ndjek administrimin e programeve të shkëmbimit ndëruniversitar, komunikimin, bashkëpunimin Read More

Sigurimi i Brendshëm i Cilësisë

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë planifikon dhe organizon  vlerësimin e brendshëm të cilësisë: të programeve të studimit, dhe vlerësimit të brendshëm të institucionit. FUNKSIONET NJSBC për çdo vlerësim që organizon, nge Grupin e Vlerësimit të Brendshëm (GVB), ku Read More

Stafi Administrativ

STAFI ADMINISTRATIV I “ALBANIAN UNIVERSITY” Administrator i Përgjithshëm i Albanian University  Znj. Ada Ruka Administrator i Fakultetit të Shkencave Mjekësore Znj. Ana Tasi Administrator i Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Znj. Rudina Qato Administrator i Fakultetit të Shkencave Read More

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Departamenti i Shkencave Juridike dhe Politiko – Administrative Departamenti I Shkencave Juridike dhe Politiko-Administrative Nr Emër Mbiemër Grada / Titulli 1 Doriana Pano Dr 2 Enver Bytyçi Prof. Dr 3 Jonida Hyka M.E. 4 Luan Hasneziri Prof. Asoc. Dr 5 Read More

Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Departamenti i Stomatologjisë Nr              Departamenti I Stomatologjisë 1 Aldo Vangjeli Dr 2 Anila Kacurri Msc 3 Ardit Shehi Dr 4 Armela Ünlü (Numanaj) SPA 5 Blerina Zeza Prof. Asoc. Dr 6 Brunilda Çenkoglu (Gashi) Read More

Organizimi Institucional

“Albanian University” si Institucion i Arsimit tё Lartё, e bazon veprimtarinë akademike dhe organizative nё Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, ligjin Nr.80 / 2015 ‘’Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Read More