Bashkëpunim në kuadër të programit Erasmus midis Albanian University, Departamenti  i Farmacisë dhe University of Jüvasculä, Deoartamenti i Kimisë – Finlandë

Në kuadër të programit Erasmus, shkëmbimet midis studentëve pranë Departamentit të Farmacisë u zhvillua  për 2 muaj projekti me titull “Rapid Analyses of Phenol in Albania water sources using UV-VIS Spectrophotometer” nga studenti Yury Devitte i Universitetit Jyväskulä Finlande. Ky punim u realizua pranë Departamentit të Farmacisë në mbikëqyrjen e Dr Ardit Shehi dhe stafin  ndihmës akademik të Laboratorëve të Departamentit.