“𝐓𝐞𝐤𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐣𝐢𝐚 𝐝𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐢𝐦𝐢: 𝐏𝐫𝐚𝐤𝐭𝐢𝐤𝐚 𝐧𝐠𝐚 𝐒𝐢𝐥𝐢𝐜𝐨𝐧 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞𝐲 𝐬𝐢 𝐧𝐣𝐞̈ 𝐦𝐮𝐧𝐝𝐞̈𝐬𝐢 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞̈𝐫 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐞̈ 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩𝐭𝐚𝐫𝐞”

Në kuadër të Qendrës së Sipërmarrjes Inxhinierike dhe Teknologjike – Engineering & Tech Entrepreneurship Center (ETEC) në Albanian University, ishte sot i ftuar, Ori Hoxha, Themelues dhe Menaxher i Përgjithshëm, betaPlan, i cili tregoi eksperiencen e tij.

Thirrje për mobilitet të stafit akademik dhe studentëve

“Albanian University”, Departamenti i Edukimit dhe Anglishtes, ka fituar një projekt mobiliteti në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit ndër-institucional me “Kirchliche Padagogische Hochschule” Wien/Krems, Austri, për mobilitetin e stafit akademik dhe studentëve, me një kohëzgjatje 3 vite akademike, nga 1.09.2020 Read More

MUNDËSI PUNËSIMI NË BERLIN!

Premium Group në marrëveshje me Departamentin e Infermierisë dhe Fizioterapisë ofron një mundësi punësimi të studentëve të infermierisë në Gjermani. Kompania Premium Group Albania & Jonas me zyrat kryesore përkatësisht në Tiranë dhe Berlin, ju jep mundësi për të hedhur Read More