Misioni dhe vlerat

Misioni i Albanian University Universiteti ka për mision kryesor: Të krijojë, të transmetojë, të zhvillojë e të mbrojë dijet me anë të mësimdhënies; Të ofrojë programe të studimeve në të tre ciklet e studimit; Të zhvillojë punë shkencore në të Read More

Historiku

HISTORIKU Albanian University është një institucion privat, i pavarur dhe laik i Arsimit të Lartë! Licensuar në Prill të vitit 2004, nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, ai i hapi dyert në vitin Read More