Biblioteka

Në mjediset e Albanian University janë vendosur tri biblioteka, që shërbejnë si salla studimi dhe interneti për studentët. Në to ruhen skedarë me tituj të librave universitarë dhe botime artistike. Në fillim të çdo viti akademik, Institucioni kujdeset të pasurojë Read More

Marrëveshje me Akademi Shkencore dhe Universitete Partnere

Akademia e Studimeve Albanoligjike Akademia e Shkencave të Shqipërisë Aalto University (Finlande) Altinbas University (Turqi) The Aristotle University of Thessaloniki, School of Dentistry (Greqi) Angek Kanchev University of Ruse, (Bullgari) Akademia e Biznesit Smilevski- Shkup Biruni University (Turqi) Canadian Institute Read More

Politikat e Kërkimit Shkencor

Albanian University, në fushat e studimit, kërkimit shkencor dhe të zhvillimit ka hartuar dhe ndjek një strategji e cila është në funksion të politikave tërësore të universitetit. Aktiviteti në lëmin kërkimor shkencor i Albanian University bazohet, organizohet e zhvillohet në Read More

Sigurimi i Studentëve

Politikat e sigurimit te studenteve pranë Albanian University në mbështetje të Ligjit për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën  e Shqipërisë 80/2015 ka nënshkruar “Policën e sigurimit nga aksidentet personale” për të gjithë studentët e regjistuar në Read More

Klubet Studentore

Klubet Studentore e zhvillojnë veprimtarinë e tyre në bashkëpunim me Zyrën e Koordinimit dhe Mbështetjes ndaj Studentëve dhe  kanë si qëllim aktivizimin e studentëve në programe jashtë mësimore me karakter shkencor, profesional, social dhe kulturor. Disa nga klubet studentore mё Read More