Sondazhi Kombëtar i Studentëve

Gjatë periudhës 16 Prill 2019 – 2 Maj 2019 në të gjitha Institucionet e Arsimit të Lartë do të zhvillohet Sondazhi Kombëtar i Studentëve nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë. Studentët e Albanian University janë të lutur të plotësojnë pyetësorin në adresën e tyre të email- it. Në ndihmë kanë edhe sallat e kompjuterave të vëna në dispozicion nga AU.