Vënd Vakant

Përgjegjës të Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë 

Kandidati duhet të përmbush kriteret si më poshtë:  

  • preferohet të ketë gradën shkencore Dr,  
  • të ketë eksperiencë pune në pozicione të ngjashme në Institucionet e Arsimit të Lartë, minimalisht 2 vite 
  • të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, bashkëpunimi dhe pune në grup 
  • të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze 

Kandidatët duhet të sjellin CV dhe letër interesi brenda datës 25 Qershor 2021 në këtë adresë e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al