Thirrje për konferencë studentore

Si pasojë e Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Kolegjin Universitar “Wisdom”, Departamenti i Psikologjisë së Përgjithëshme, pranë “Albanian University”, ju fton të merrni pjesë në konferencën me temë: “PROBLEMET PSIKOLOGJIKE TEK TË RINJTË SI EDHE PERSPEKTIVA EKONOMIKE E TË RINJVE SHQIPTARË NË KUADËR TË SHKËMBIMEVE RAJONALE”

DATAT: 30-31 JANAR 2018

THIRRJE PËR KONFERENCË STUDENTORE