Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

A. Programet: Bachelor 1. TEKNOLOGJI INFORMACIONI 3 vite   2. INXHINIERI KOMPJUTERIKE 3 vite   3. INXHINIERI ELEKTRONIKE 3 vite   4. INXHINIERI MEKATRONIKE 3 vite   5. INXHINIERI ELEKTRIKE 3 vite   6. DIZAJN 3 vite   7. FINANCË Read More

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

A. Programet: Bachelor 1. TEKNOLOGJI INFORMACIONI 3 vite 2. INXHINIERI KOMPJUTERIKE 3 vite 3. INXHINIERI ELEKTRONIKE 3 vite 4. INXHINIERI MEKATRONIKE 3 vite 5. INXHINIERI ELEKTRIKE 3 vite 6. DIZAJN 3 vite 7. FINANCË – BANKË 3 vite 8. MENAXHIM Read More