Njoftim per vende vakante ne IT

Tiranë, më 11/01/2022

Albanian University

NUIS J82025002B

Vend Vakant

Albanian University shpall 1 vend vakant për IT Specialist Help Desk

Kërkesat kryesore për pozicionin IT Specialist Help Desk janë:

Njohje e mirë e gjuhës angelze

Mosha 25-30 vjec

Eksperiencë pune në ketë profil ose të gjashme

Të ketë njohuri Hardware dhe Software troubleshooting

Të ketë njohuri Networking dhe Network troubleshooting

Të ketë njohuri per pajisjet e internetit: Router, Switch dhe Wifi

Të ketë njohuri te mira ne paketen e office si: Excel Word PowerPoint

Të ketë njohuri ne platformat online si Microsoft Teams Zoom

Të ketë njohuri ne sistemet e operimit si Windows 10, Windows 11

Të ketë aftesi te mira komunikimi dhe te pershtatet ne punet ne grup

Të jetë I gatshëm për të mësuar dhe zhvilluar aftësi të reja

Të jetë aktiv dhe dinamik për të kryer dhe përfunduar detyrat në kohë

 

Kandidatët duhet të sjellin CV dhe letër interesi brenda datës 10 shkurt 2023 në adresën e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al

 

Tiranë, më 11/01/2022

Albanian University

NUIS J82025002B

Vend Vakant

Albanian University shpall 1 vend vakant për Web Dizajner

vakKërkesat kryesore për pozicionin Web Dizajner janë:

Të ketë diplomë Master në një fushë të ngjashme.

Të ketë eksperiencë pune

Të ketë njohuri të mira në gjuhën e huaj (anglisht).

Të ketë njohuri të forta të platformës WordPress

Zhvillon dhe ndërton faqe interneti WordPress, Joomla

Të ketë aftësi në softueret: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator dhe mjete të tjera të Web dizajnit.

Të ketë njohuri në gjuhët e programimit të web-it si HTML, PHP dhe CSS.

Të ketë njohuri të mira të sistemeve të menaxhimit të përmbajtjes.

Të ketë njohuri të mira të parimeve të optimizimit të motorëve të kërkimit.

Të jetë kreativ dhe i hapur ndaj ideve të reja.

Të jetë i adaptueshëm dhe i gatshëm për të mësuar teknika të reja.

Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikimi.

 

Kandidatët duhet të sjellin CV dhe letër interesi brenda datës 10 shkurt 2023 në adresën e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al