“Sistemi i menaxhimit të rrezikut në banka”

Leksion i hapur me temë: “Sistemi i menaxhimit të rrezikut në banka” i mbajtur nga Elona Bollano, kryetare e komisionit të menaxhimit të riskut, në Shoqatën e Bankave Shqiptare.