Motivimi dhe Suksesi

Departamenti i Psikologjisë së Përgjithëshme në bashkëpunim me Zyrën e Koordinimit dhe Mbështetjes për Studentët, organizon ditën e martë, datë 12.12.2017, ora 14.00 - 15.00, Salla 21 pranë godinës qendrore, leksionin e hapur me temë: “Motivimi dhe Suksesi”
I ftuar: Elidona Lamnica, Psikologe, Autore e librit " Dialog me njerëz të mençur"(Studente e diplomuar në "Albanian University")

Qëllimi : Studentet të njihen me Psikologjinë Pozitive ,motivuese. 
Po ashtu të njihen me konceptin e Zhvillimit personal. 
______________________
Mëso si të bësh Mendjen dhe Emocionet e tua të punojnë për ty!
Të shkëmbejmë dije së bashku;
Te shpërndajmë energji pozitive;
Të njihemi me njerëz si ne dhe më të mirë se ne;
Kujtoni : "Ne jemi mesatarja e 5 njerëzve me te cilët qëndrojmë më së shumti " !