TRYEZË TË RRUMBULLAKËT. Analizë e veprës letrare të Mitrush Kutelit: “VJESHTA E XHELADIN BEUT”

Pranë ambienteve të Bibliotekës në Godinës Qëndrore në  Albanian University, Fakulteti i shkencave Shoqerore, Departamenti i Edukimit dhe Anglishtes zhvilloi aktivitetin shkencor:

TRYEZË TË RRUMBULLAKËT 
nën kujdesin e pedagoges Dr. Esmeralda Strori si dhe me pjesëmarrjen e studentëve të programeve të studimit:
 Bachelor në “Mësuesi për Arsimin Fillor”,
 Bachelor në “Mësuesi për Arsimin Parashkollor”.
 
Studentët analizuan veprën  letrare të Mitrush Kutelit: “VJESHTA E XHELADIN BEUT”.
Kjo novelë edhe pse e shkruar në vitet 1940 trajton problematikat aktuale që lidhen me pushtetin, pangopësinë dhe degjenerimin moral.