Përshëndetja e Rektorit

Të dashur studentë! Të nderuar kolegë, pjesëtarë të stafit akademik të “Albanian University”! Fillimi i vitit është një datë e rëndësishme dhe e veçantë për të gjithë universitetin, por më e veçantë është për studentët e viteve të para, të Read More