Shpallen rezultatet e zgjedhjeve të Senatit Akademik dhe Rektorit në Albanian University

Albanian University finalizoi me sukses procesin e zgjedhjeve të anëtarëve të Senatit të ri Akademik. Komisioni Institucional i Zgjedhjeve ka shpallur kandidatët fitues.

Senati i ri Akademik në mbledhjen e parë, më datë 06.11.2019, zgjodhi midis anëtarëve të tij Prof. Dr. Vera Ostreni si Rektor i Albanian University, për një mandat 4-vjeçar.

Shpallet përbërja e anëtarëve të Senatit Akademik, si më poshtë vijon:

Kryetar / Rektor

 1. Vera Ostreni          (Prof. Dr.) 

Anëtar

 1. Anesti Kondili        (Akademik. Prof. Dr.)
 2. Aida Dama            (Prof. Asoc. Dr.)
 3. Kaliopi Naska        (Prof. Dr.)
 4. Remzi Sulo            (Prof. Asoc. Dr.)
 5. Erda Qorri              (Dr.)
 6. Fisnik Kadiu           (Prof. Asoc. Dr.)
 7. Manuela Meçe       (Prof. Asoc. Dr.)
 8. Doriana Pano        (Dr.)
 9. Elisabeta Kafia      (Dr.)
 10. Genta Rexha         (Dr.)
 11. Gilberta Hadaj       (Dr.)
 12. Ismail Tafani          (Dr.)
 13. Kleva Shpati          (Dr.)
 14. Nilena Eriksen       (Dr.)
 15. Xhejni Borshi         (Dr.)
 16. Besjana Tosuni      (Dr.)
 17. Desara Agaj          (Dr.)

 

 

Senati Akademik

 

 

Stafi Drejtues